Proiectele Habitat Group

PROIECTE PE CARE LE REPREZENTĂM

Smart Habitat 2 - Calarasilor

Smart Habitat 7 - Dimitrie Leonida

Smart Habitat 8 - Aurel Persu

Smart Habitat 9 - Soseaua Oltenitei

Smart Habitat 10 - Brancoveanu

Smart Habitat 11 - Aparatorii Patriei - Metalurigiei

Smart Habitat 12 - Adiacent Brancoveanu

Smart Habitat 13 - Popesti Leordeni - Central

Smart Habitat 14 - Adiacent Brancoveanu

Smart Habitat 15 - Popesti Leordeni Central

Smart Habitat 16 - Metrou Berceni

Smart Habitat 17 - Metrou Berceni

Smart Habitat 18 - Oltenitei

Smart Habitat 19 - Adiacent Brancoveanu

Smart Habitat 20 - Metalurgiei

Alege SMART!

contactează-ne